Lautakunta vai asukas?

helmikuu 6, 2021 By ehdokasaaltonen_r59dr3h4

Kaarina-lehti 20.5.2020

Niina Ratilainen puhuu Kaarina-lehdessä (13.5.) Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan merkityksestä, mutta sivuuttaa tärkeimmän kysymyksen: miksei asukas saisi itse valita, kuka hänen jätteensä korjaa? Lain mukaanhan vaihtoehtoja on kaksi. Huolto voidaan toteuttaa niin, että kunta kilpailuttaa kuljetukset ja kuntalaisen on ostettava palvelu kunnan määräämästä paikasta. Toinen vaihtoehto on se, että jokainen saa itse päättää, mistä palvelunsa hankkii.

Kuten Ratilainen toteaa, Korkein hallinto-oikeus kumosi lautakunnan aiemman päätöksen, jonka mukaan asiakkaat saisivat itse päättää palveluntarjoajan koko alueella. KHO:n mukaan kumoava päätös perustui siihen, että mm. Aurassa ja Marttilassa toimii vain yksi kuljetusyrittäjä. Lisäksi Sauvossa ja Kiskossa oli ilmennyt yksittäistapauksia, joissa palveluita ei ollut mahdollista kilpailuttaa.

Ratilainen antaa ymmärtää, että lautakunnan päätöksen tulisi olla sama koko alueella. Turun ja Kaarinan asukkailta pitää siis viedä valinnanvapaus, koska Kiskossa oli yksittäistapaus. Toisin sanoen: jos yhdellä talolla on vaikeuksia kilpailuttaa, kukaan ei saa päättää, mistä palvelunsa tilaa. Ja tätä perustellaan vieläpä tasapuolisuudella.

Tämä ei luonnollisestikaan pidä paikkaansa. Valinnanvapauden viemiselle ei ole perusteita. Jätelain 37 §:n mukaan kunta voi päättää järjestää jätteenkuljetuksen kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajankanssa. Lautakunta voisi siis halutessaan päättää vaikka katukohtaisesti, mikä on järkevintä.

Nyt ollaan kaikesta päätellen kuitenkin, syystä tai toisesta, sosialisoimassa kilpailutukset, luomassa monopoleja sekä tuhoamassa tervettä kilpailua, PK-yrityksiä ja ihmisten vapautta valita − ilman loogista selitystä ja vastoin alueen kuntien demokraattisia päätöksiä.

Sivistysvaltiossa aikuiset ihmiset saavat itse tehdä omat valintansa. Yhteiskunnan ei tule puuttua ihmisten asioihin, ellei se ole aivan välttämätöntä. Nyt ei ole.

Mikko Aaltonen

Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, Kaarina (Kok.)