Valtuustoaloite: Luottamushenkilöiden ja -toimielinten määrän tarkistaminen

helmikuu 6, 2021 By ehdokasaaltonen_r59dr3h4

Kaupunginhallitus on hyväksynyt budjettiraamin vuodelle 2020 ja talousarvion laatiminen on täydessä käynnissä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden työpöydillä.  Kaarinan taloudellinen tilanne on erittäin haastava ja nyt käynnissä olevalla talousarviokierroksella joudutaan tekemään paljon kipeitä ratkaisuja. Kaupungin juoksevat menot ovat n. 5 % suuremmat kuin tulot – kaikki tiedämme, että pidemmän päälle ei ole mahdollista syödä enemmän kuin tienaa.

Luottamushenkilöt ovat tietysti avainasemassa tilanteen ratkaisemisessa. Me joudumme tekemään joka ikisen päätöksen siitä, mihin ja miten, veronmaksajien ansaitsemia varoja tässä kaupungissa käytetään.

Kaarinan talouden kääntäminen edellyttää jokaisen kiven kääntämistä ja sen kriittistä tarkastelua.

Meitä kaupunginvaltuutettuja on 51, varavaltuutettuja saman verran. Kaupungissa toimii 9 lautakuntaa, joissa jäseniä on pitkälti toistasataa. Lisäksi on lukuisa määrä muita toimikuntia, ryhmiä, yhtiöitä ja yhteisöjä, joissa luottamushenkilöt edustavat Kaarinaa. Kaikkiaan luottamustoimien määrä lasketaan sadoissa.

Paikkojen suurelle määrälle on tietysti loogisia ja historiallisiakin syitä. On kuntaliitoksia, vanhoja kuntalakeja jne., mutta nyt on nyt. Meillä olisi juuri nyt oivallinen tilaisuus osoittaa, että pystymme kantamaan vastuuta ja tarvittaessa tinkimään myös omista eduistamme. Talkoisiin tarvitaan kaikki mukaan ja me voimme näyttää esimerkkiä.

Pyydämme, että Kaarinan kaupunki selvittää:

  1. voitaisiinko kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien tai muiden orgaanien jäsenmääriä tarkistaa alaspäin; tai
  2. lautakuntia, toimikuntia tai muita orgaaneja vähentää;

siten, että päätöksenteon tehokkuus tai demokratian toteutuminen eivät olennaisesti vaarannu tai heikkene.

Kaarinassa, 19.8.2019

Kunnioittaen,

Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta

Mikko Aaltonen